Cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče internetových stránek. Když se znovu vrátíte na webové stránky, které cookie vytvořily, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět na server, který tak získá všechny informace uložené v této cookie z předešlé relace. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Dělení cookies

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

Podle trvanlivosti lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

K čemu využíváme cookies na tomto webu

Na tomto webu používáme tyto cookies:

Používání následujících cookies je volitelné:

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Při prvním vstupu na webovou stránku si můžete nastavit, které cookies mají být používány. Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Váš počítač, v takovém případě ale nebudete moci naplno využít naše stránky. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na anglických stránkách cookies.insites.com.