GDPR

Zde se dočtete, jak zpracováváme Vaše osobní údaje:

1) Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Společnost Teledoc s.r.o., IČ: 119 54 299, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle, ID datové schránky hacns52. V případě, že máte jakýkoli dotaz nebo žádost týkající se Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat telefonicky na č. 731 482 376 či 775 556 543., e-mailem na , datovou schránkou nebo písemně na naší adrese.

2) Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč?

V případě využití kontaktního formuláře chováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo.

Pokud bychom chtěli využívat Vaše kontaktní údaje pro zasílání našich marketingových sdělení (např. o našich zvýhodněných nabídkách pro stálé klienty), vyžádáme si k tomu předtím Váš souhlas. Respektujeme Vaše právo nám tento souhlas neudělit.

3) Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout?

Osobní a kontaktní údaje jsme povinni poskytnout na výzvu orgánů veřejné moci (např. soudu nebo finančního úřadu). Údaje o Vašem zdravotním stavu nebo jiné citlivé údaje však nepředáváme nikdy bez Vašeho předchozího souhlasu.

Správu a uchovávání Vašich osobních údajů zajišťujeme za pomoci zpracovatele – externího poskytovatele IT služeb, společnosti ACTIVE 24 s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

4) Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme 10 let po jejich poskytnutí pro případ jakéhokoli sporu; právním důvodem pro toto uchovávání je ochrana oprávněných zájmů správce (dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR).

5) Jaká práva týkající se Vašich osobních údajů můžete vůči nám uplatnit?


Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 20. 3. 2022.